Polskie Smyki Dzieciom Z Afryki

Polskie Smyki Dzieciom Z Afryki

Szkolny Wolontariat zaprasza do udziału w akcji “Polskie Smyki Dzieciom Z Afryki”.

W ramach akcji będziemy zbierać materiały opatrunkowe i przybory szkolne dla dzieci z Afryki. Artykuły można przynosić do sali 314 (gabinet psychologa/pedagoga). Akcja będzie trwała do 20 października.

Pamiętaj – dobro powraca!