Podziękowanie dla “Sikorskiego”

Podziękowanie dla “Sikorskiego”

19 kwietnia obchodzona jest rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN corocznie w związku z tą rocznicą organizuje Akcje Żonkile. Również nasza szkoła od kilku lat włącza się w obchody tej rocznicy.
Poniżej dyplom oraz list z podziękowaniami za udział naszej szkoły w Akcji Żonkile.