Olimpiada z języka angielskiego

Olimpiada z języka angielskiego

7 listopada 2019 roku  o godzinie 9:00 w naszej szkole  przeprowadzony zostanie szkolny etap 44 Olimpiady z Języka Angielskiego organizowaną przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego .

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie udziału u pani Beaty Polak w sali 017 lub u nauczycieli języka angielskiego do 10 października. Szczegóły i przykładowe testy można znaleźć na stronie oja.wsjo.pl w zakładce informacje/przykładowe testy lub u nauczycieli języka angielskiego.

Przypominam również, że Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, mogą być zwolnieni w części lub całości z postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wstępu do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach.

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które są im wręczane w czasie uroczystości zakończenia zawodów.