Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 10 stycznia 2019 r.

Osoby chętne proszone są o zapisywanie się u nauczyciela biologii do 21.12.2018 r.

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Tematyka olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Od uczestników olimpiady wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno– gospodarcze związane  z ochroną i kształtowaniem środowiska.