Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości

Zapraszamy uczniów “Sikorskiego” do uczestnictwa w Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Celem olimpiady jest:

– zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz strategiami inwestowania na rynku kapitałowym,

– zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.

Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:

  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie siedemnastej edycji Olimpiady to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

  • rynki obrotu papierami wartościowymi,
  • ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów,
  • inwestycje alternatywne.

Więcej informacji na stronie:

https://www.olimpiada.edu.pl

Zapraszamy uczniów chętnych do zgłaszania się do szkolnego etapu Olimpiady Przedsiębiorczości. Zgłoszenia przyjmujemy do  20 października 2021 r. Należy zgłosić się do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.