Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
20 listopada już po raz czwarty obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka są okazją do propagowania idei praw dziecka nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także w środowisku dorosłych. Rodzice, opiekunowie, wychowawcy i instytucje, które w swojej działalności kierują się dobrem dzieci co roku zwiększają swoją świadomość na temat praw dziecka i dokumentów, które te prawa regulują. Najważniejszym
z nich jest Konwencja o Prawach Dziecka (dokument ten obowiązuje niemal we wszystkich państwach na świecie) nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. To Polska była inicjatorem uchwalenia tego najważniejszego dokumentu chroniącego prawa dzieci.
Dzisiaj debata na temat ochrony praw dzieci toczy się głównie w kontekście przemocy i świadomości społecznej w zakresie szkodliwości jej stosowania. Nie zapominajmy jednak, że prawa dziecka, dotyczą również praw uczniów, nastolatków.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypomina nam, że dzieci mają prawo, m.in. do nauki, rozwoju, wypoczynku, wyrażania własnego zdania. Prawa dziecka nie stoją w sprzeczności z prawami dorosłych i w żaden sposób ich nie ograniczają. Zgodnie z myślą Janusza Korczaka: Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak, ludźmi są, a nie lalkami: można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas.