Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy absolwentów klas maturalnych po odbiór Świadectw maturalnych

dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) od godziny 9:00 w sali 103 (parter).