Obóz szkoleniowy w Polańczyku

Obóz szkoleniowy w Polańczyku

Obóz szkoleniowy w Polańczyku

W dniach 9-15.06.2018r. uczniowie klas mundurowych, którzy należą do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, po raz kolejny wzięli udział w tygodniowym obozie szkoleniowym w Polańczyku. MDP to komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Dzięki niej młodzież poszerza zainteresowania działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowuje się do bezinteresownej służby w szeregach OSP.
Przeprowadzenie obozu odbyło się dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Ligi Ochrony Kraju w Rzeszowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli za co serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy również bardzo podziękować strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli za okazaną życzliwość, chęć podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz bezinteresowne wsparcie.
Podczas całego pobytu szkoliliśmy musztrę, braliśmy udział w zaprawach porannych oraz odbywaliśmy kurs na sternika motorowodnego. Kurs w przedostatni dzień zakończył się egzaminem, który wszyscy  biorący udział zaliczyli POZYTYWNIE  W trakcie pobytu nie zabrakło również czasu na wycieczki i przyjemności – zwiedziliśmy Siekierezadę w Cisnej oraz zagrodę Żubrów w Mucznem. Mogliśmy również potańczyć na dyskotece w słynnym Zakapiorku w Polańczyku.
W ostatni dzień przeżyliśmy chrzest na „Wilka morskiego”.
Teraz czekamy już tylko na Patenty i oczywiście Wakacje. Ahoj!!