Obchody 80-lecia ZSP1

Obchody 80-lecia ZSP1

„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.  Te słowa wypowiedziane przez Henryka Sienkiewicza, jako motto,  towarzyszyło głównym obchodom jubileuszu 80 – lecia  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w parafii akademickiej pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Po mszy razem z orkiestrą dętą goście przeszli ulicą Hutniczą do szkoły. Z okazji jubileuszu w holu szkoły odsłonięta została tablica pamiątkowa. Następnie goście zaproszeni zostali na część artystyczną, w trakcie której osoby zasłużone dla ZSP1 odznaczone zostały okolicznościowymi medalami. Pani dyrektor, Agata Krzek, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „szkoła wykształciła wiele pokoleń wspaniałych ludzi, którzy z całą pewnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta.”. Historia ZSP nr 1 jest ściśle związana z historią Stalowej Woli oraz rozwojem Zakładów Południowych i  późniejszej Huty Stalowa Wola.

Uroczystość 80-lecia zgromadziła wielu absolwentów, uczniów, pracowników szkoły oraz emerytów. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu i miasta. Wszyscy przemawiający podkreślali, że szkoła zwana niegdyś Technikum Mechanicznym należała do najlepszych w regionie i kształciła kadry techniczne pracowników Huty. Jeden z byłych absolwentów postanowił doprecyzować to stwierdzenie, zaznaczając, że technikum należało do czołówki tego typu szkół  w Polsce. Do jej świetności przyczynił się jeden z dyrektorów, charyzmatyczny Mieczysław Sajdek.  Szkoła mogła poszczycić się całą plejadą świetnych dyrektorów, nauczycieli, także nauczycieli zawodu, inżynierów, którzy prowadzili swoje zajęcia na szkolnych warsztatach. Z czasem, obok technikum i szkoły zawodowej pojawiły się klasy liceum ogólnokształcącego i  tak wygląda struktura szkoły do dziś. W ostatnich dwóch latach budynek szkoły przeszedł termomodernizację, został odnowiony i warunki pobytu w nim uczniów znacznie się poprawiły. W trakcie swojego wystąpienia pan Starosta Powiatu Janusz Zarzeczny przekazał miłą wiadomość, że dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przy szkole zostanie zbudowane nowoczesne wielofunkcyjne boisko. Zaplanowany został również remont sali gimnastycznej. Były to niezwykle miłe prezenty z okazji 80-lecia szkoły.

Absolwenci oprócz zwiedzenia odremontowanej szkoły, mogli cieszyć się ze spotkań ze swoimi kolegami, wychowawcami, nauczycielami oraz powspominać barwne życie szkolne. Uczestnicy jubileuszu mogli również nabyć wydany z tej okazji album pamiątkowy zatytułowany „Sikorski z Hutniczej 1938-2018”, a wieczorem bawić się na balu absolwentów.