Noc z PRL-em

Noc z PRL-em

Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto spać. Do jednej z nich niewątpliwie należy NOC z PRL-em! Ci co tego doświadczyli – wiedzą, ci, co jeszcze nie – zobaczą, że jest to wyjątkowe przeżycie. W tym roku, w nocy z 12 na 13 czerwca, odbędzie się niezapomniana noc w naszej szkole.  Przeniesiemy się wówczas do czasów gdzie źródłem informacji nie był Internet a…. wszechobecna KOLEJKA! Zdając sobie sprawę, że okres Polski-ludowej dla współczesnej młodzieży to czysta abstrakcja, chcielibyśmy pokazać uczniom choć namiastkę lat dzieciństwa troszkę starszej młodzieży, powiedzmy 40+ i więcej.

Regulamin nocy z PRL-em”

 1. W nocy „Czar PRL-u” mogą uczestniczyć tylko uczniowie ZSP nr 1 w Stalowej Woli
 2. Uczniowie przebywają w szkole tylko pod opieką nauczycieli – opiekunów
 3. Wejście na noc Czar PRL-u od godz.19.00 do 19.30, po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Wyjście uczniów po zakończeniu o 6.00. Uczestników odbierają rodzice. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu wyłącznie za pisemną zgodą RodzicówZe względów bezpieczeństwa szkoła zostanie zamknięta o godz. 21.00
 4. Ustala się przerwy między projekcjami filmowymi, podczas których, pod opieką nauczycieli, uczniowie mogą korzystać wyłącznie z pomieszczeń: duża aula, sale na I piętrze, korytarz i toalety na I piętrze
 5. Wymaga się przestrzegania wszystkich zapisów regulaminowych zawartych w Statucie Szkoły
 6. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów (dla osób niepełnoletnich) oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie go
 7. Każdy z uczestników zaopatruje się w śpiwór i poduszkę, karimatę. Ubiera się wstrój obrazujący modę z lat 50- 80. Zabiera ze sobą również kubek i talerz. Należy zadbać o wygodny ubiór i buty na zmianę
 8. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń opiekunów
 9. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani zachować porządek, nie niszczyć sprzętu szkolnego, gdyż sprawcy jakichkolwiek zniszczeń ponoszą konsekwencje finansowe.

 

UWAGA!!!!

Chcesz się zabawić w czasy PRL-u? koniecznie zgłoś się do organizatorek:

 1. Aleksandry Oleksy
 2. Anny Parysz
 3. Agnieszki Thiede-Jędrak

zapisy przyjmujemy do poniedziałku 11 czerwca do godz. 11.00