,,Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości”

,,Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości”

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

„Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc.

Finał Konkursu będzie miał  postać Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego. Odbędzie się on 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM.

Termin składania kart zgłoszeniowych określa się do dnia 27.09.2018 r.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela biologii, do sali 306, do dnia 27.09.2018 r.

Szczegóły na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.rzeszow.pl .