Materiały i przybory dozwolone na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Materiały i przybory dozwolone na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

(Formuła 2012 i 2017) :

Proszę o zapoznanie się z powyższymi  linkami.