Lista przyjętych

Lista przyjętych

Lista osób przyjętych do klas pierwszych – III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego na rok szkolny 2021/22, zastanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na holu szkoły w dniu 2.08.