Konkursy z podstaw przedsiębiorczości

Konkursy z podstaw przedsiębiorczości

23 maja 2019 r. uczniowie: Mikołaj Wiktor, Jakub Niemiec i Marek Urbański reprezentowali naszą szkołę w powiatowym konkursie pt. ,,Skutecznie szukam pracy”. Celem konkursu było upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy poprzez:

  • kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • kształcenie umiejętności autoprezentacji.

Uczniowie uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej na wyznaczone stanowiska pracy. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności, byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu.

 

28 maja 2019 r. uczennice: Agnieszka Bieniek, Julia Jazownik i Klaudia Puzio reprezentowały szkołę w międzyszkolnym konkursie o prawach konsumenta. Założeniem konkursu było, aby uczniowie poznali swoje prawa jako konsumenci, wiedzieli na czym polega świadoma konsumpcja. Świadomość praw, jakie przysługują konsumentom daje gwarancję, że będą domagali się ich przestrzegania przez producentów i sprzedawców. Uczennice godnie prezentowały naszą szkołę. Wykazały się dużą wiedzą, wykraczającą poza podstawy programowe.

Uczestnicy obydwu konkursów otrzymali dyplomy pamiątkowe. Wiedza, którą zdobyli będzie im przydatna w życiu codziennym.