Konkurs “Poland is cool!”

Konkurs “Poland is cool!”

W dniu 21 grudnia 2018 roku rozstrzygnięto konkurs szkolny na wykonanie projektu koszulki T-shirt lub plakatu promującego Polskę. Temat konkursu był związany z obchodzoną 100-letnią rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie przygotowali prace konkursowe samodzielnie, w parach lub w trójkach. Technika wykonania prac i wielkość prac były dowolne. Jeżeli na koszulce lub plakacie był tekst, to tylko w języku angielskim (jedynie nazwy własne mogły być w języku polskim). Razem zgłoszono 18 prac plastycznych, prezentujących różnorodne i ciekawe podejście do tematu. Jurorami w konkursie byli nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego i pracownicy biblioteki szkolnej.

Zwycięzcami zostali:

Miejsce I: Klaudia Puzio i Maryna Dzekunova z klasy Id LO

Miejsce II: Judyta Zwolińska z klasy Id LO

Miejsce III: Natalia Wicher z klasy Ib LO, Jakub Niemiec i Patryk Goński z klasy I abc T

Gratulujemy zwycięzcom!!! Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez Panią Dyrektor szkoły w czasie akademii szkolnej. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za ich zaangażowanie i wkład pracy.