Konkurs języka angielskiego

Konkurs języka angielskiego

Szanowni Nauczyciele!
Drodzy Uczniowie!

Instytut Humanistyczny Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach ma przyjemność zaprosić do wzięcia
udziału w III edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się
30 marca 2017 r. w siedzibie Wydziału. Konkurs adresowany jest do
uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz
uczniów klas I-IV technikum.
Celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych oraz wzmacnianie motywacji do nauki języka
angielskiego poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych (załącznik nr 1) oraz o przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) do dnia 23 marca 2017 r. na
adres Instytutu Humanistycznego Wydziału Zamiejscowego
w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Schinzla
13a, 27-600 Sandomierz lub adresy email: sandomierz@ujk.edu.pl;
malgorzata.gorecka-smolinska@ujk.edu.pl

Z poważaniem,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Górecka-Smolińska

Pliki do pobrania