Konkurs Języka Angielskiego

Konkurs Języka Angielskiego

Instytut Humanistyczny Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ma przyjemność zaprosić do wzięcia
udziału w IV edycji Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 20 marca 2018 r. w siedzibie
Wydziału. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J M Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i adresowany
jest do uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego oraz uczniów klas I-IV technikum.

Celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wzmacnianie motywacji do nauki języka
angielskiego poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy o zgłoszenie
się do p. Grzegorza Gadomskiego, sala 310 a. Na zgłoszenia czekamy do 26.02.2018.