Konkurs chemiczny “Alchemik”

Konkurs chemiczny “Alchemik”

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE,

jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnych edycjach konkursów edukacyjnych:

–  VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK

– VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów

oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu
programowego chemii i fizyki. Test jest jednokrotnego wyboru i składa się z:
– szkoła podstawowa – 25 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź)
– gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź)
oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 7 grudnia 2017 r.

Pragniemy aby młodzież czerpała przyjemność z poszerzania swojej wiedzy i tym chętniej rozwijała swoje umiejętności oraz pasję do nauk ścisłych poprzez udział w konkursie.

W załącznikach przesyłam Państwu regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.

Mamy nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu ponownie będziemy mieli przyjemność z Państwem współpracować.

Życzę samych sukcesów.

Pliki do pobrania