Komunikat PPIS w sprawie COVID-19

Komunikat PPIS w sprawie COVID-19

W związku ze wzrostem odnotowywanych w ostatnim czasie przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wśród uczniów i nauczycieli szkół, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli przypomina o konieczności  przestrzegania obowiązujących procedur funkcjonowania szkół w czasie stanu epidemii COVID-19, uwzględniając przede wszystkim:
– obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych placówek
oświatowych,
– obowiązek zachowania dystansu społecznego,
– obowiązek dezynfekcji rąk.
Jednocześnie, PPIS w Stalowej Woli, w ramach promocji szczepień, zaleca szczepienia w środowisku szkolnym  (nauczyciele, dzieci i młodzież powyżej 12 r. ż.).