KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY -matura próbna

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY -matura próbna

W dniach  21-24.11.2017 r. odbędzie się próbna matura. Lekcje dla klas I, II LO i I, II, III Technikum oraz II, III ZSZ i I SB odbywać się będą zgodnie z planem.

Egzamin dla klas III  będzie realizowany według następującego harmonogramu:

data godzina przedmiot godzina przedmiot
21.11.2017 r. (wtorek) 7.30- 10.30 język polski PP 13.00- 16.00 język polski PR
22.11.2017 r. (środa) 7.30- 10.30 matematyka 13.00- 16.00 matematyka
23.11.2017 r.

(czwartek)

7.30- 9.30 język obcy nowożytny PP 13.00- 15.30 Język obcy nowożytny PR
24.11.2017 r. 7.30- 10.30 przedmiot dodatkowy PR  

 

Proszę uczniów o wcześniejsze przybycie do wyznaczonych sal.

Uczniowie piszący egzamin maturalny po teście wracają na zajęcia, z wyjątkiem uczniów zdających w danym dniu przedmiot na poziomie rozszerzonym.

W czwartek tj. 23.11.2017 r. uczniowie klas I, II LO i I, II, III Technikum oraz II, III ZSZ i I SB zaczynają zajęcia od 10.00 według planu. W tym dniu będą skrócone zajęcia lekcyjne i będą realizowane wg następującego planu.

1 godzina lekcyjna 10.00 – 10.30

2 godzina lekcyjna 10.35 – 11.05

3 godzina lekcyjna 11.10 – 11.40

4 godzina lekcyjna 11.45 – 12.15

5 godzina lekcyjna 12.20 – 12.50

6 godzina lekcyjna 12.55 – 13.25

7 godzina lekcyjna 13.30 – 13.55

8 godzina lekcyjna 14.00- 14.30