Klasa 2c LO na Targach Pracy

Klasa 2c LO na Targach Pracy

19.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły, z klasy 2 c LO, uczestniczyli w Targach Pracy. Odbyły się one w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Podczas Targów pracodawcy: IKEA Industry Poland Sp. z o.o. oraz Rakoczy Stal Sp. z o.o. zaprezentowali profil swojej firmy, a także przedstawili potrzeby kadrowe w formie prezentacji. Poza tym podczas Targów pracodawcy przedstawili oferty pracy,  szkoły wyższe z naszego regionu – ofertę kształcenia. Służby mundurowe – policja, straż pożarna i wojsko – zaprezentowały ścieżki kariery w tych instytucjach. Była też możliwość spotkania się z doradcami zawodowymi z PUP w Stalowej Woli oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie. Uczniowie, uczestnicząc w Targach Pracy, a szczególnie w spotkaniu z pracodawcami mieli możliwość lepiej poznać obecny rynek pracy. Może być  to im pomocne w planowaniu ścieżki zawodowej.