INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

W przypadku zmiany będziemy informować przez dziennik elektroniczny.