Dzień Edukacji Prawnej

Dzień Edukacji Prawnej

15 marca został ogłoszony przez Stowarzyszenie Sędziów  Polskich „lustitia” Dniem Edukacji Prawnej. Stowarzyszenie to powstało w 1990 roku i do dziś jest największym stowarzyszeniem sędziów
w Polsce, skupiających niemal ogólnej ich liczby. „lustitia”, oprócz działalności statutowej, podejmuje działania na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa. Głównym założeniem tego działania jest promowanie wiedzy o prawie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Partnerami wydarzenia też są: Fundacja CourtWatch Polska oraz Federacja Konsumentów bowiem
15 marca to także Światowy dzień Konsumenta. W organizację Dnia Edukacji Prawnej włączyło się również największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin.

Świadomość prawna powinna być nieodzownym elementem kształcenia młodych Polaków dlatego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zorganizowane zostały obchody Dnia edukacji Prawnej.
W szkole tej od kilkunastu lat funkcjonuje klasa prawna, która w programie edukacyjnym ma m. in. Dodatkowe zajęcia z edukacji prawnej, w ramach której organizowane są spotkania
z przedstawicielami prawa – sędziami, prokuratorami, policjantami, adwokatami. Dzięki podpisanym porozumieniom z takim instytucjami jak Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Sąd Okręgowy
w Tarnobrzegu , uczniowie mogą uczestniczy w rozprawach sądowych w charakterze publiczności. Szkoła współpracuje również z Prokuraturą Rejonową w Stalowej Woli, Powiatową Komendą Policji, Aresztem Śledczym w Nisku, a ponadto autorki innowacji organizują wyjazdy m.in. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Parlamentu RP, Rady Ministrów. Dużym sukcesem działalności tej klasy jest fakt, e co roku wielu jej absolwentów wybiera studia prawnicze.

Dzień Edukacji Prawnej w ZSP1 był niezwykłą atrakcją naszych „prawników” , gdyż gościem specjalnym był Krzysztof Dembowski, sędzia Sądu rejonowego w Nisku. Mino ograniczeń starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania, wyjaśnić wszelkie wątpliwości prawne dręczące młodzież.  Na marginesie trzeba doda, że sędzia Dembowski jest absolwentem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego i jak zaznacza – chętnie powraca w swoje dawne, szkolne progi.

Impreza w ZSP1 została zorganizowana pod hasłem „80 przepisów prawnych na 80-lecie szkoły”. Przepisy zostały wyszukane i zebrane przez uczniów klasy prawnej 2b LO pod kierunkiem wychowawczyni, aby w ten sposób uczcić zbliżające się obchody 80-lecia szkoły. Przepisy te, pochodzące z różnych źródeł prawa, mają ułatwić poruszanie się każdemu młodemu obywatelowi
w tej części życia jakim jest prawo, ale również zwróci uwagę na to, że dostępność przepisu jest na wyciągniecie ręki.  Każdy użytkownik Internetu, niezależnie czy w smartphonie, laptopie czy na domowym PC-e może z łatwością znaleźć najróżniejsze akty, przepisy prawne, a nawet wzory pism procesowych. Prawa nie trzeba się bać – jest dla ludzi, ale też trzeba mieć świadomość tego, że bardzo łatwo jest je złamać. Bądźmy świadomi bo:” ignorantia legis non exculpat”!