Biesiada Poetycka

Biesiada Poetycka

Poeci są wśród nas…
W. Szymborska
Niektórzy lubią poezję

Niektórzy –
Czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
I samych poetów,
Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

„Niektórzy lubią poezję”- jak pisała Wisława Szymborska. Wśród tych nielicznych, którzy nie tylko lubią, ale też tworzą poezję znajduje się uczeń naszej szkoły – Jakub Pałka z klasy 1 a/d LO. Wizerunek „chłopaka w mundurze” (uczeń klasy wojskowej) z tomikiem wierszy pod pachą, nieco kłóci się ze stereotypowymi wyobrażeniami na temat poety. A jednak. W tym roku Jakub został zaproszony do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej, która miała miejsce w Rzeszowie 16 – 17 listopada 2017 roku.
Uczestnicy Biesiady mieli okazję wysłuchać wykładów
i uczestniczyć w warsztatach z udziałem wykładowców UR oraz współczesnych poetów. Podczas wieczoru poetyckiego oraz Turnieju Jednego Wiersza mogli zaprezentować własną twórczość. Biesiadnicy mogli też wymienić się doświadczeniami z kolegami z innych szkół.
Dzięki gościnności i uprzejmości organizatorów – I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie – młodzi poeci mogli liczyć na ciepłe i gościnne przyjęcie, poznać historię szkoły i odwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek oraz podziemia Rzeszowskiego Rynku.
Edward Stachura pisał: ”Wszystko jest poezją, każdy jest poetą”. Na czym polega zatem tajemnica sztuki poetyckiej? Jest to niezwykła mozaika wrażliwości, zmysłu obserwacji i tego czegoś, jakiejś nieokreślonej siły, którą zwykło się nazywać rozmaicie, a która ma moc, by nas „zjadaczy chleba – w aniołów przerobić”
Udział w Biesiadzie Poetyckiej był niezwykle cennym doświadczeniem, pozostawił iskierkę nadziei, że w tym zmechanizowanym świecie postępującej globalizacji są jeszcze tacy ludzie, jak Kuba, którzy chcą ocalić jego najważniejszą cząstkę, może będzie nią właśnie poezja?
Odisseaas Elitis napisał, że „Poezja jest drugą twarzą”- nie bójmy się jej odsłonić. Może właśnie poeci są wśród Was ……..