Belfer Roku – zasady głosowania

Belfer Roku – zasady głosowania

Poniżej przedstawiamy regulamin plebiscytu Belfer Roku 2018. Naszą szkołę reprezentuje pani Urszula Iwaszek , za którą wszyscy trzymamy kciuki.

REGULAMIN PLEBISCYTU

Belfer Roku 2018

 

 1. Organizatorem plebiscytu Belfer Roku 2018 jest Starostwo Powiatowe
  w Stalowej Woli.
 2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie nauczyciela cieszącego się dużym autorytetem i wyjątkową sympatią uczniów.
 3. Przebieg plebiscytu:
 • nauczyciele – kandydaci szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego będą prezentowani na stronie internetowej Starostwa Powiatowego stalowowolski.pl w dniach od 21.09.2018 r. do 05.10.2018 r.
 • w tych dniach będzie można głosować za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego stalowowolski.pl
 • aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na stronie stalowowolski.plw zakładce Belfer Roku 2018podając swoje imię, nazwisko, adres oraz e-mail. Podane dane będą wykorzystane tylko na potrzeby plebiscytu
 • każdy, kto weźmie udział w głosowaniu może oddać jeden głos
 • spośród osób zarejestrowanych, którzy wezmą udział w głosowaniu zostanie wylosowana osoba, która otrzyma nagrodę
 • z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos
 1. Nauczyciel, który uzyska największą ilość głosów zostanie Belfrem Roku 2018
 2. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2018 r.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego stalowowolski.pl oraz na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek z terenu Powiatu Stalowowolskiego.