ABC- Covid 19 w Zespole Szkół nr 1 im. gen Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

ABC- Covid 19 w Zespole Szkół nr 1 im. gen Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Niniejsze ABC oprócz obowiązujących  procedur  bezpieczeństwa  na terenie ZS1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli  z dnia 25.05.2020 r. ma na celu zminimalizowanie potencjalnego zarażenia się wirusem Covid-19 przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jego sumienne przestrzeganie będzie wyrazem dojrzałości, odpowiedzialności i dbałości wszystkich osób, które na co dzień spotykają się
w przestrzeni szkolnej.

Ogólne zasady:

1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi ( bez objawów chorobowych kaszel, duszności, podwyższona temperatura). To samo dotyczy wszystkich pracowników szkoły.

2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy każdym wejściu.

3. Osoby trzecie, petenci powinny zachować szczególna ostrożność ( zachować 1, 5 metra dystansu, zakryć usta i nos maseczką, zdezynfekować ręce, ograniczyć przemieszczanie się po szkole, ograniczyć kontakt z pracownikami szkoły).

4. Rodzice oraz osoby trzecie, które wymagają kontaktu z wychowawcą, nauczycielem , dyrekcją, pedagogiem powinny wcześniej skontaktować się telefonicznie i uzgodnić kontakt.

5. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

6. Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przebywającym w przestrzeniach wspólnych ( korytarze, szatnia, łazienki, sklepik szkolny) zaleca się noszenie maseczki.

7. Zobowiązuje się uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły o szczególne dbanie o higienę ( mycie rąk wodą i mydłem, dezynfekcję rąk).

8. Sale lekcyjne powinny być częściej wietrzone.

9. W każdej sali lekcyjnej  powinien znajdować płyn do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni.

10. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne i podręczniki.

11. W miarę możliwości na ile pozwala aura, uczniowie na przerwy powinni wychodzić na świeże powietrze ( teren szkoły).

12. W przypadku złego samopoczucia się ucznia, uczeń zgłasza fakt nauczycielowi, wychowawcy czy w sekretariacie szkoły.