W dniach od 7.09.2017 do 10.09.2017 roku w naszym mieście obchodziliśmy jubileusz 80-lecia powstania Centralnego Okręgu  Przemysłowego.
W związku z tym wydarzeniem odbyło się wiele konferencji, wykładów, spotkań i koncertów, nad którymi patronat honorowy objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej –  pan Andrzej Duda.
Nasza szkoła również wpisuje się w historię COP- u . Wybudowanie jej było konieczne, aby kształcić kadrę kierowniczą i pracowniczą różnych specjalności dla powstających Zakładów Południowych.
Dlatego Poczet Sztandarowy wraz z klasą mundurową pod opieką pani Wandy Panasiuk i pana Cezarego Horajeckiego był obecny na  mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Edwarda Frankowskiego i uroczystościach w dniu 10 września 2017 roku.
Młodzież godnie reprezentowała naszą szkołę, za co im serdecznie dziękujemy.